Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Yan Flute Teacher -1
 Yan Flute Teacher -1 'ın Verdiği Dersler:

  Yan Flute
  Saxophone
1977 Ak�ehir�de do�du. Orta��retim sonras�, 1991�de girmi� oldu�u T�rk Silahl� Kuvvetleri M�z�ka Astsubay Okulu�ndan 1995�de Fl�t �cra Astsubay� olarak mezun oldu. Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay� (1995�2002) ve 7. Kolordu Komutanl����nda (2002�2004) hizmet verdi. Hizmet verdi�i y�llar i�inde bulundu�u �ehirlerde �e�itli grup ve solistlerle �al��malarda bulundu. 2004 senesinde mesle�inden ayr�larak halen �stanbul�da profesyonel olarak �al��malar�na devam etmektedir.

Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Homepage Institute FAQ Photo Album Pre-Registration Links Contact Videos
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik